Hlavní stránka » Rigips

RIGIPS

Význam tepelných izolací neustále roste

V rámci celosvětového zvyšování cen energií se stále větší pozornost obrací na snižování jejich spotřeby. Jednou z nejefektivnějších cest je použití účinných tepelných izolací. Bylo prokázáno, že kvalitní tepelnou izolací budov je možno snížit spotřebu energie na vytápění až o 60 %, u nízkoenergetických domů až o 90 % oproti stávající výstavbě. Přitom ekonomická návratnost investic se pohybuje od několika měsíců do několika let. V nových evropských předpisech se tak setkáváme s účinnými tepelnými izolacemi ve výrazně zvýšených tloušťkách (běžně 100 - 250 mm).

Optimálním řešením je vytvoření souvislé tepelně izolační obálky budovy bez tepelných mostů. Tento požadavek se týká nejenom střechy a stěn, ale samozřejmě také konstrukcí ve styku se zeminou jakými jsou oblasti soklu, suterénní stěny a podlahy, případně základové desky.

Pěnový polystyren patří mezi nejpoužívanější tepelně izolační materiály. Dlouhodobé úspěšné používání tepelných izolací z pěnového polystyrenu na celém světě prokázalo, že výborné vlastnosti EPS je možno výhodně využít v celé řadě stavebních konstrukcí, nejčastěji pro tepelné izolace střech, fasád, podlah i stropů. V textu je použito značení EPS dle nové ČSN EN 13 163.

Díky výborným vlastnostem a nízkým pořizovacím nákladům je pěnový polystyren materiálem, bez něhož v současnosti není možné energeticky hospodárné a cenově dostupné stavění.

Pro zateplení stěn je možné využít následující produkty a systémy

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) s pěnovým polystyrenem EPS

Kontaktní zateplovací systémy (ETICS) s pěnovým polystyrenem EPS

Pro ETICS se používají výhradně výrobky stabilizované a samozhášivé. Jednotlivé materiály EPS se liší především pevností v tlaku a součinitelem tepelné vodivosti.

Zateplení stěn a fasád (3 192 KB)  Zateplení stěn a fasád (3 192 KB)

Speciální tepelné izolace - Soklové desky Rigips

Soklové desky Rigips

Soklové desky Rigips jsou určeny pro tepelnou izolaci soklu jednovrstvých i zateplených staveb. Zde oceníme jejich vysokou odolnost proti působení mrazu, proti průrazu a působení vlhkosti.
Soklové desky jsou na povrchu opatřeny speciální vaflovou strukturou, která zajišťuje vysokou přídržnost lepicího a armovacího tmelu používaného pro zateplovací systémy, a to i bez použití penetrace.

Zateplení stěn a fasád (3 192 KB) Speciální tepelné izolace (3 159 KB)

Systémy ztraceného bednění

Přednosti Systému ztraceného bednění

Základem systému je řada tvarovek z expandovaného pěnového polystyrenu se samozhášivou úpravou, ze kterých lze velmi jednoduchým způsobem sestavit bednění, které po vylití betonem vytvoří masivní odolnou konstrukci s oboustrannou tepelnou izolací. Systém již v současnosti splňuje nejvyšší nároky na tepelnou ochranu budov.

Izolační desky Lignospur

Lignospur

Lignospur je dvouvrstvá stavební tepelně izolační deska ze stabilizovaného pěnového polystyrenu na jedné straně opatřeného dřevovláknitou, cementem pojenou vrstvou.Zateplení stěn a fasád (3 192 KB) Lignospur (323 KB)

Šedý pěnový polystyren GreyWall 033 a NeoFloor 031

Šedý polystyren GreyWall 033

Šedý polystyren GreyWall 033 je ideální řešení pro profesionální zateplení stěn, především pro fasádní zateplovací systémy. Můžete dosáhnout parametry nízkoenergetického domu, aniž by bylo třeba dramaticky rozšiřovat šíři stěn. Jestliže použijete na zateplení fasády šedé polystyrenové desky, oceníte i menší odrazy slunečního světla.

Šedý polystyren NeoFloor 031

Šedý polystyren NeoFloor 031 je určen především pro profesionální zateplení podlah a podobné využití, kdy je požadována vysoká pevnost v tlaku. Je výhodné ho použít všude tam, kde není dostatek místa pro izolace tradiční, např. pro tepelné izolace lodžií nad vytápěnými prostory nebo jinými stavebními detaily, různá technologická zařízení.

Šedý EPS NeoFloor a GreyWall (345 KB)