Hlavní stránka » Doporučujeme » Rigips

RIGIPS

Význam tepelných izolací neustále roste

V rámci celosvětového zvyšování cen energií se stále větší pozornost obrací na snižování jejich spotřeby. Jednou z nejefektivnějších cest je použití účinných tepelných izolací. Bylo prokázáno, že kvalitní tepelnou izolací budov je možno snížit spotřebu energie na vytápění až o 60 %, u nízkoenergetických domů až o 90 % oproti stávající výstavbě. Přitom ekonomická návratnost investic se pohybuje od několika měsíců do několika let. V nových evropských předpisech se tak setkáváme s účinnými tepelnými izolacemi ve výrazně zvýšených tloušťkách (běžně 100 - 250 mm).

Optimálním řešením je vytvoření souvislé tepelně izolační obálky budovy bez tepelných mostů. Tento požadavek se týká nejenom střechy a stěn, ale samozřejmě také konstrukcí ve styku se zeminou jakými jsou oblasti soklu, suterénní stěny a podlahy, případně základové desky.

Pěnový polystyren patří mezi nejpoužívanější tepelně izolační materiály. Dlouhodobé úspěšné používání tepelných izolací z pěnového polystyrenu na celém světě prokázalo, že výborné vlastnosti EPS je možno výhodně využít v celé řadě stavebních konstrukcí, nejčastěji pro tepelné izolace střech, fasád, podlah i stropů. V textu je použito značení EPS dle nové ČSN EN 13 163.

Díky výborným vlastnostem a nízkým pořizovacím nákladům je pěnový polystyren materiálem, bez něhož v současnosti není možné energeticky hospodárné a cenově dostupné stavění.

Stránku pro Vás připravujeme